Prostalund PLFT

Przezcewkowa termoterapia stercza (TUMT) od kilku lat zajmuje istotne miejsce wśród małoinwazyjnych metod leczenia BPH, łagodnego przerostu prostaty. Leczenie polega na trwałym, fizycznym zniszczeniu określonego obszaru stercza, poddanego cytotoksycznemu działaniu ciepła powyżej 43 stopni C. Specjalna antena mikrofalowa wprowadzona przez cewnik w okolicę prostaty emituje pola magnetyczne wysokiej częstotliwości i wywołuje przegrzanie gruczolaka prostaty do 60 st.C . Obszar prostaty odpowiedzialny za utrudnienie w wydalaniu moczu zostaje zniszczony i następnie w postaci drobnych strzępków tkanki wydala się samoistnie z moczem oraz częściowo zostaje wchłonięty jako ciało obce. Leczenie nie wymaga narkozy ani pobytu w szpitalu a sam zabieg jest komfortowy i bardzo bezpieczny. Może być stosowane bez ograniczeń wiekowych, nawet jeśli u pacjenta występują dodatkowe schorzenia uniemożliwiające zastosowanie innych bardziej inwazyjnych metod leczenia. Zaraz po zabiegu pacjent udaje się do domu. Cewnik lateksowy wprowadzony po zabiegu przez cewkę do pęcherza zostaje usunięty po 2-3 tygodniach. Po usunięciu cewnika pacjent oddaje mocz bez trudności.

Aparatem służącym do tego zabiegu jest urządzenie PLFT/CoreTherm zbudowane przez inżynierów i lekarzy na Uniwersytetach w Lund i Uppsali (Szwecja). Ze względu na dużą skuteczność termoterapii przy użyciu tego aparatu, małoinwazyjność i bezpieczeństwo bez konieczności leżenia w szpitalu a także niższe koszty w porównaniu do metod farmakologicznych lub inwazyjnych operacyjnych, chętnie jest stosowana w krajach o rozwiniętej medycynie np. w Szwecji, Niemczech, Francji, Anglii, Danii, Norwegii i USA.

Termoterapia PLFT nie wymaga znieczulenia i może być wykonywana ambulatoryjnie. Wystarcza premedykacja lekami uspokajającymi i przeciwbólowymi, podanymi doustnie lub domięśniowo. Czas trwania zabiegu może wahać się od 20 do 60 min. Po zabiegu pacjentowi pozostawia się na stałe cewnik Folleya i przez 2-3 tygodnie równolegle stosuje się osłonę antybiotykową. Pełny komfort w oddawaniu moczu pacjenci uzyskują zazwyczaj po 3 miesiącach od zabiegu. Przed kwalifikacją do zabiegu pacjenci powinni przejść rutynową diagnostykę urologiczną wraz z ultrasonografią przezodbytniczą (TRUS) z określeniem wymiarów stercza i pomiarem długości cewki sterczowej.