NanoKnife – leczenie raka prostaty

Nanoknife, rak prostaty leczenie

Leczenie raka prostaty –  metoda NanoKnife.

Nieodwracalna elektroporacja – irreversible electroporation (IRE) jest najnowocześniejszą, nanotechnologiczną, nie termiczną metodą ablacji guzów nowotworowych przy zastosowaniu pulsującego pola elektrycznego o wysokiej mocy od 1500 do 3000 V. Elektrody połączone z generatorem NanoKnife wprowadza się w otoczenie guza. Ultrakrótkie impulsy trwające około 100 mikrosekund wytwarzają w błonie komórek nowotworowych trwałe nanopory zaburzające homeostazę komórek, prowadzące do ich martwicy i rozpadu (apoptozy).

Metoda IRE jest minimalnie inwazyjna i znacznie różni się od ostatnio stosowanych technik terapii nowotworów takich jak ablacja radiofrekwencyjna (RFA), krioablacja (Cryo) lub ablacja mikrofalowa (MWA), które mogą prowadzić do termicznych efektów ubocznych.

Inną unikalną zaletą IRE odróżniającą od dotychczasowych metod terapii jest wybiórcze niszczenie komórek guza nowotworowego z pozostawieniem nie naruszonych sąsiadujących struktur anatomicznych jak naczynia krwionośne, drogi żółciowe, przewody trzustkowe, mięśnie, nerwy, włókna kolagenowe. Nie jest także uszkodzona białkowa macierz okołokomórkowa, której obecność ma znaczenie w regeneracji komórek narządu po wybiórczym zniszczeniu komórek nowotworowych. W procesie gojenia po IRE w miejscach obumarłych komórek następuje rozplem zdrowych komórek a ich regeneracja prowadzi do powrotu funkcji narządu, czego nie obserwuje się po zastosowaniu innych metod leczenia nowotworów.

Dzięki tym właściwościom IRE możliwe jest leczenie guzów trzustki, wątroby, płuc, prostaty, których dotychczas miejscowe leczenie operacyjne nie mogło być wykonane z powodu skomplikowanej lokalizacji guzów w sąsiedztwie ważnych struktur anatomicznych. W tych przypadkach odstępowano od operacji z powodu spodziewanych poważnych powikłań śródoperacyjnych.

W odróżnieniu od innych metod niszczenia guzów (ablacji), dzięki systemowi NanoKnife IRE , możemy nie tylko leczyć wczesne stadia nowotworów, ale także rozszerzyć możliwości leczenia pacjentów, którzy zostali zdyskwalifikowani do operacji ze względu na umiejscowienie zmian w bliskim sąsiedztwie ważnych struktur anatomicznych.

Leczenie chirurgiczne raka prostaty nie zawsze pozwala na całkowite wycięcie guza bez pozostawienia komórek nowotworowych położonych w sąsiedztwie guza, ale zawsze wiąże się z pozostawieniem ubytku tkanki, loży po guzie, wymagającej długotrwałego procesu gojenia. IRE pozwala na precyzyjne zaprogramowanie obszaru ablacji i obserwację przebiegu leczenia w czasie rzeczywistym pod kontrolą USG lub tomografu komputerowego(TK). Badania mikroskopowe potwierdzają obecność ostrej granicy między obszarem poddanym IRE i tkanką zdrową.

Procedura IRE wykonywana w znieczuleniu ogólnym w ramach chirurgii jednego dnia jest dobrze znoszona przez chorych, którzy po kilku godzinach mogą wrócić do domu. Okres gojenia po zabiegu także jest krótki i nie obserwuje się poważniejszych powikłań. Do listopada 2012 wykonano na świecie 1350 procedur IRE: 705 w wątrobie, 231 w trzustce, 127 w prostacie, 71 w nerkach 65 w płucach i 151 w innych lokalizacjach. Jak wynika z dostępnych, licznych publikacji zagranicznych, szybko wzrasta zainteresowanie tą metodą leczenia zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W przypadku klinicznie zlokalizowanego raka prostaty (bez rozsiewu poza gruczoł) metoda NanoKnife – IRE jest uważana za terapię szczególnie mało inwazyjną. Ablacja IRE może być alternatywą dla operacji radykalnego wycięcia prostaty ( radykalnej prostatektomii ) lub radioterapii, obarczonych możliwością wystąpienia efektów ubocznych i powikłań jak np. nietrzymanie moczu, zaburzenia erekcji, zmiany popromienne (krwotoczne zapalenie odbytnicy, pęcherza moczowego). Operacja chirurgiczna obarczona jest również ryzykiem wystąpienia miejscowych lub odległych śród-operacyjnych mikroprzerzutów. Za pomocą metody leczenia raka prostaty Nanoknife – skala dolegliwości jest zredukowana całkowicie lub do niewielkiego minimum.

Typowa procedura zniszczenia (ablacji) guza średnicy ok 3 cm metodą IRE trwa około 5 minut. Podczas jednego znieczulenia możliwa jest elektroporacja kilku guzów w narządzie oraz większych obszarów, np. prostaty o średnicy około 5 cm, poprzez przemieszczanie elektrod podczas zabiegu pod kontrola USG.

W ramach przygotowania do zabiegu leczenia raka prostaty chorzy przechodzą obrazowe badania diagnostyczne USG, RTG, TK (tomografię komputerową), MR (rezonans magnetyczny), scyntygrafię kości i w pewnych przypadkach PET z choliną.. Przechodzą również badania krwi, badanie układu krążenia i EKG. W przypadku raka prostaty przed zabiegiem IRE może być wskazane wykonanie dodatkowo przezkroczowej biopsji saturacyjnej (mappingu), która pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji ognisk nowotworowych.

Opracowanie: dr n. med. Zenon Rudzki

Więcej informacji na stronie nanoknife.pl Prawa autorskie zastrzeżone.