Ośrodek Urologii Laserowej i Małoinwazyjnej w Częstochowie funkcjonuje od 1986 r. Działalność ośrodka nastawiona jest na wprowadzanie najnowszych osiągnięć urologii małoinwazyjnej i umożliwia pacjentom korzystanie z usług medycznych na najwyższym poziomie. Świadczy o tym szeroka ilość dostępnych zabiegów, których założeniem jest jak najbardziej efektywne i najmniej inwazyjne leczenie. W ośrodku wykonywane są nowoczesne zabiegi leczenia raka prostaty metodą Nanoknife.

Szczególnym zainteresowaniem dra Rudzkiego są mało inwazyjne techniki zabiegowe możliwe do wykonania w warunkach ambulatoryjnych w ramach urologii jednego dnia. W związku z tym po odbytym stażu i przeszkoleniu w Lund i Upssali (Szwecja) wraz z szwedzkimi specjalistami i konsultantami wprowadził w 2003 r w swojej praktyce nowoczesną minimalnie inwazyjną, nie wymagającą narkozy, technikę leczenia przerostu prostaty, w tym leczenie prostaty laserem zielonym

Dr Rudzki w swojej praktyce uruchomił dobrze wyposażone nowoczesne Laboratorium Medyczne wykonujące na miejscu ponad 170 różnych rodzajów badań krwi, moczu, nasienia i wydzielin. W tym badania hormonów, markerów nowotworowych, badania bakteriologiczne, wirusologiczne, mykologiczne a we współpracy z Centrum Badań Genetycznych Rex Company wykonywany jest także szeroki zakres nowoczesnych badań genetycznych. Możliwość pobierania moczu i krwi w gabinecie przed wizytą oraz wykonywanie badań na miejscu w tym samym dniu stwarza warunki, szybkiej i dobrej diagnostyki, pomaga i ułatwia precyzyjne rozpoznanie oraz monitorowanie pacjenta podczas leczenia.

Wyniki badań są gotowe przed wizytą u lekarza co szczególnie doceniają pacjenci, którzy mają trudnościami w przemieszczaniu się. Wyposażenie w urządzenia do laseroterapii, termoterapii mikrofalowej, elektroterapii, krioterapii poszerzają możliwości wykonywania szeregu mało inwazyjnych zabiegów w ramach leczenia w tym samym dniu lub w ciągu kilku godzin.

dr nauk medycznych Zenon Rudzki - specjalista urolog

Dr n. med. Zenon Rudzki to chirurg i urolog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje, przechodząc kolejne szkolenia i kursy doskonalące. Do jego szczególnych zainteresowań należą małoinwazyjne techniki zabiegowe, które można przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych w ramach urologii jednego dnia. Odbył szereg specjalistycznych kursów w kraju i za granicą, w tym staż i szkolenie w Lund i Upssali (Szwecja). Jego następnym krokiem było wdrożenie w swojej praktyce (wraz ze szwedzkimi specjalistami i konsultantami) minimalnie inwazyjnej techniki leczenia przerostu prostaty, która nie wymaga narkozy. Miało to miejsce w 2003 roku ? od tego czasu doktor Rudzki udzielił pomocy medycznej wielu pacjentom z problemem przerośniętej prostaty. Dzięki ambitnemu dążeniu specjalisty do poszerzania zakresu swoich umiejętności kierowana przez niego placówka jest pierwszym w Polsce prywatnym urologicznym ośrodkiem medycznym wykorzystującym najnowsze osiągnięcia nanotechnologii w terapii leczenia nowotworów. Wykorzystywanie NanoKnife IRE, czyli minimalnie inwazyjnej metody opartej na nanotechnologii, umożliwia skuteczne leczenie pacjentów, u których choroba jest zlokalizowana w gruczole krokowym. Przez cały okres swojej kariery doktor Rudzki aktywnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach naukowych, dzięki czemu na bieżąco zapoznaje się z nowatorskimi technikami leczenia. Udziela się również na innych płaszczyznach ? między innymi, w latach 1994-1997 piastował funkcję skarbnika Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, organizacji pożytku publicznego będącej członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich (Federation Europeenne des Associationes de Medicins Catholiques, FEAMC).

Formularz kontaktowy

    Imię i nazwisko:
    Email:
    Telefon