Badanie urodynamiczne

Badanie pozwala na zmierzenie objętości oddanego moczu na sekundę, czasu trwania mikcji i wykrycie zaburzenia oddawania moczu (strumień przerywany). Pacjent jest proszony o zajęcie miejsca na przenośnej toalecie. Pacjent wciska przycisk na 5 sekund przed rozpoczęciem oddawania moczu oraz 5 sekund po zakończeniu. Graficzny zapis oddawania moczu jest tworzony w funkcji objętości od czasu.

Lekarz może poprosić o odstawienie przyjmowanych leków na pewien czas, aby nie zaburzały wyniku testu. Nie wolno oddawać moczu na 2 godziny przed badaniem oraz zwiększyć spożycie płynów, tak aby mieć dużą objętość moczu. Nie ma ryzyka powikłań związanych z badaniem. Test ten jest użyteczny w ocenie układu moczowego oraz w wykrywaniu utrudnień w odpływie moczu z pęcherza moczowego. Wartości prawidłowe zależą od wieku i płci.

Zwiększenie przepływu moczu, może być spowodowane zmniejszonym oporem strumienia moczu. Może być to związane np. z osłabieniem mięśni okrężnych pęcherza, które normalnie regulują przepływ moczu i doprowadzić do nietrzymania moczu (moczenia się). Przyczyną obniżonego przepływ moczu może być przeszkoda w odpływie moczu np. kamień, guz na drodze odpływu, łagodny przerost stercza BPH.