Dr Zenon Rudzki

dr

Informacje ogólne – dr n. med. Zenon Rudzki – chirurg, urolog

Dr n. med. Zenon Rudzki to specjalista chirurgii ogólnej i urologii. Ukończył uczelnię w 1971 roku, otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. Kolejnym krokiem w jego karierze zawodowej było przedstawienie komisji egzaminacyjnej Akademii Medycznej w Białymstoku swojej rozprawy doktorskiej, za którą przyznano mu tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Miało to miejsce w 1975 roku.

Specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej uzyskał w 1976 roku, zaś tytuł i uprawnienia specjalisty w dziedzinie urologii  w 1984 roku. Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.

Osiągnięcia lekarza

Dr n. med. Zenon Rudzki to chirurg i urolog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje, przechodząc kolejne szkolenia i kursy doskonalące. Do jego szczególnych zainteresowań należą małoinwazyjne techniki zabiegowe, które można przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych w ramach urologii jednego dnia. Odbył szereg specjalistycznych kursów w kraju i za granicą, w tym staż i szkolenie w Lund i Upssali (Szwecja). Jego następnym krokiem było wdrożenie w swojej praktyce (wraz ze szwedzkimi specjalistami i konsultantami) minimalnie inwazyjnej techniki leczenia przerostu prostaty, która nie wymaga narkozy. Miało to miejsce w 2003 roku od tego czasu doktor Rudzki udzielił pomocy medycznej wielu pacjentom z problemem przerośniętej prostaty.

Dzięki ambitnemu dążeniu specjalisty do poszerzania zakresu swoich umiejętności kierowana przez niego placówka jest pierwszym w Polsce prywatnym urologicznym ośrodkiem medycznym wykorzystującym najnowsze osiągnięcia nanotechnologii w terapii leczenia nowotworów w tym raka prostaty. Wykorzystywanie metody NanoKnife IRE, czyli minimalnie inwazyjnej metody opartej na nanotechnologii, umożliwia skuteczne leczenie pacjentów, u których choroba jest zlokalizowana w gruczole krokowym.

Przez cały okres swojej kariery doktor Rudzki aktywnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach naukowych, dzięki czemu na bieżąco zapoznaje się z nowatorskimi technikami leczenia. Udziela się również na innych płaszczyznach ? między innymi, w latach 1994-1997 piastował funkcję skarbnika Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, organizacji pożytku publicznego będącej członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich (Federation Europeenne des Associationes de Medicins Catholiques, FEAMC).

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. Z. Rudzki

Dr n. med. Zenon Rudzki specjalizuje się w leczeniu schorzeń urologicznych. Przeprowadza nieinwazyjne zabiegi leczenia przerostu prostaty szwedzką techniką ProstaLund, wykonując procedurę bez użycia narkozy, ambulatoryjnie w ciągu 45 minut. Udziela pomocy medycznej pacjentom cierpiącym z powodu dolegliwości bólowych wywołanych kamieniami w dolnych drogach moczowych. Przeprowadza małoinwazyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Wykonuje laserowe zabiegi u pacjentów z chorobami zapalnymi prostaty, oferuje również elektrostymulację, magnetostymulację i kriochirurgię. Oferuje także zabiegi usuwania prostaty z wykorzystaniem lasera zielonego.

W zakres oferowanych przez niego badań wchodzi m.in. USG układu moczowo-płciowego oraz prostaty (przezodbytnicze), a także badanie przepływu cewkowego, czyli uroflowmetria. Wykonuje biopsje prostaty ambulatoryjnie, pod kontrolą USG, pobiera biopsje pęcherza oraz zajmuje się cystoskopią w znieczuleniu. Doktor Rudzki oferuje również zabiegi chirurgiczne stulejki, wodniaka jądra oraz operację wydłużenia napletka.

Kariera zawodowa

1965 -1971  studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku zakończone

uzyskaniem Dyplomu Lekarskiego.

1971 – 1974 Studia Doktoranckie w Katerze i Zakładzie Anatomii Patologicznej w Białymstoku.

1975 Obrona pracy doktorskiej „ Badania morfologiczne i histochemiczne nerek szczura po

przewlekłym zatruciu fungicydem – octanem fenylortęciowym” zakończona uzyskaniem tytułu

doktora nauk medycznych.

1974 – 1977 Praca w charakterze asystenta na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego  w

Białymstoku.

1976 – Uzyskanie specjalizacji I st. z chirurgii ogólnej.

1977 – 1978 Praca w charakterze asystenta na Pododdziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w

Częstochowie.

1978 –  2008  Praca w charakterze asystenta i następnie starszego asystenta na Oddziale Urologii

Szpitala Miejskiego im. Rydygiera w Częstochowie oraz  w Poradni Urologicznej.

1986 –  Uzyskanie II st. specjalizacji z  urologii.

1986 – Trzymiesięczny staż kliniczny w Klinice Urologii Szpitala Uniwersyteckiego Karolińska w

Sztokholmie oraz tygodniowy staż w Klinice Urologii w Goteborgu (Szwecja).

1986 –   Uruchomienie samodzielnego specjalistycznego gabinetu urologicznego z pełnym zapleczem

diagnostycznym w Częstochowie.

1998 –  Dwumiesięczny staż kliniczny z zakresu urologii w oddziałach  szpitali  w Chicago (USA).

1999 – Udział w tygodniowym szkoleniu w Lund i Uppsali (Szwecja) na temat leczenia przerostu

gruczołu krokowego termoterapią mikrofalową aparatem ProstaLund połączone z uzyskaniem

certyfikatu uprawniającego do leczenia aparatem ProstaLund na terenie Polski.

2001 – Uruchomienie mikrofalowej technologii leczenia przerostu prostaty aparatem ProstaLund

2007 -Tygodniowe szkolenie w Urologicznym Centrum Termoterapii w Dortmundzie zakresie terapii

zapaleń gruczołu krokowego falami radiowymi.

2007 – Uruchomienie technologii leczenia zapaleń prostaty termoterapią radiofalową  „Tempro”

2008 – Uruchomienie technologii małoinwazyjnej fotoselektywnej waporyzacji prostaty laserem

zielonym PVP.

2009 – Udział w tygodniowych warsztatach  klinicznych w Rzymie z zakresu urterorenoskopii  i

małoinwazyjnego, laserowego leczenia kamicy moczowej

2010 –  Udział w Kongresie Medycyny Laserowej w Mediolanie

2010 – 2012 Studia podyplomowe z zakresu Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej AntyAging

zakończone egzaminem dyplomowym w Brukseli i uzyskaniem Dyplomu Międzynarodowego

Specjalisty z  Medycyny Przeciwstarzeniowej AntyAging.

2003 –  Wdrożenie małoinwazyjnego leczenia raka prostaty metodą nieodwracalnej elektroporacji

(IRE) systemem NanoKnife

2015 – Udział w warsztatach klinicznych w Szpitalu w Bydgoszczy z zakresu krioterapii w łagodnym

przeroście gruczołu krokowego.

1999 – 2015 Udział w  międzynarodowych kongresach naukowych organizowanych przez European

Urological Assotiation, American Urological Assotiation, Societe  Internationale de Urologie w

Waszyngtonie, Anahaim, San Antonio, Chicago, Szanghaju, Dehli, Berlinie, Wiedniu, Madrycie,

Rzymie, Barcelonie, Pradze, Sztokholmie, Hong Kongu, Istambule, Kopenhadze, Singapurze,

Amsterdamie.


Publikacje:

„Zmiany morfologiczne i histochemiczne nerek szczura po przewlekłym zatruciu fungicydem octanem

fenylortęciowym „  praca doktorska

„Wstępna ocena wyników leczenia przerostu gruczołu krokowego metodą termoterapii mikrofalowej

PLFT „

„Perspektywy współpracy naukowej, szkoleniowej i gospodarczej miedzy lekarzami polskimi i

polonijnymi”

„I Światowy Kongres Polonii Medycznej – założenia , cel i oczekiwania.”

„Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu współpracy naukowej, szkoleniowej i gospodarczej

lekarzy polskich i polonijnych”

„XV lat tradycji od I do VI Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie”


Zakres planowanych badań.

Podjęcie badań klinicznych nad zastosowaniem  i przydatnością innowacyjnej, minimalnie

inwazyjnej, nieodwracalnej elektroporacji (IRE) systemem  NanoKnife w leczeniu raka

gruczołu krokowego.

1. Zbadanie i ocena bezpieczeństwa leczenia oraz wczesnych i późnych powikłań po operacji IRE

raka prostaty

2. Zbadanie i ocena  wczesnych oraz odległych wyników skuteczności w leczeniu raka prostaty

po zastosowaniu systemu  NanoKnife

3. Ustalenie kryteriów kwalifikacji do zabiegu oraz praktyczne dopracowanie i wdrożenie

techniki przeprowadzania przezkroczowej operacji  raka gruczołu krokowego metodą

nieodwracalnej elektroporacji systemem NanoKnife

4. Badania retrospektywne skuteczności  leczenia operacyjnego  IRE w oparciu o  wyniki badań

obrazowych (MR + USG) oraz badań patomorfologicznych

5. Ocena leczenia metodą  IRE w zaawansowanych stadiach raka gruczołu krokowego .