Kruszenie kamieni

Kamienie moczowe mogą występować w nerkach, moczowodach lub pęcherzu moczowym. Zależnie od składu chemicznego kamienie mogą mieć różną twardość i podatność na krusznie. Duże kamienie często wymagają leczenia operacyjnego. Mniejsze udaje się skruszyć metodami mniej inwazyjnymi np. zewnątrzetrzną ultradźwiękową falą uderzeniową  ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) lub przezskórną metodą endoskopową PCNL (Percutaneous Nephrolithotripsy).

Kamienie w moczowodach również mogą być leczone metodą ESWL, a także metodą endoskopową przy pomocy sztywnych lub giętkich wzierników optycznych  ureteroskopów. Metoda ta nazywa się URS (ureterorenoskopia). Wykorzystywane są w tej metodzie kruszące urządzenia ultradźwiękowe, pneumatyczne lub laserowe. Małe kamienie mogą być również usuwane z moczowodu przy pomocy specjalnych pętli i koszyczków otwieranych wewnątrz moczowodu.

Kamienie w pęcherzu mogą być kruszone przy pomocy mechanicznych litotryptorów, hydrauliczną falą uderzeniową, ultradźwiękami lub laserem. Po zabiegu usunięcia kamieni wskazane jest wykonanie badania chemicznego kamienia celem określenia jego składu i ustalenia właściwej diety zapobiegającej nawrotom kamicy moczowej. Pacjenci z przebytą kamicą moczową powinni często kontrolować mocz oraz leczyć zakażenia układu moczowego, które w pewnych przypadkach mogą być przyczyną tworzenia się nowych kamieni.

Gabinet współpracuje z ośrodkami dysponującymi pełną gamą aparatów pozwalających na skuteczne leczenie kamicy moczowej.